เกลียดคนสวย

Home / ฟังเพลงไทย / เกลียดคนสวย

ฟังเพลง เกลียดคนสวย โดย ส้ม อมรา เพลงประกอบโฆษณา Oriental Princess

 

เนื้อเพลง เกลียดคนสวย

 

ไม่มีคนรักคนที่ไม่งาม

รูปกายเราทราม

ไม่สวยเหมือนใคร

ถูกคนสวยเยาะเราให้เจ็บ ใจ

ผิดแปลกคนไปอย่างไรหรือเรา

ถูกชิงชังไม่สวยอย่างใครเขา

ซ้ำ ตัวเราถูกคนหยามเหยียด

.ยิ่ง คิดยิ่งให้ เกลียด ๆ

เกลียด ๆๆ

เกลียด ๆๆ

เกลียด ๆๆ

ฉันแสนเกลียดคนเยาะเย้ยตัวเรา

ความเหลื่อมล้ำ

ทำเราให้เศร้า หมอง

ไม่อยากแลมองรูปกายแม้เงา

แต่คนสวยมีคนรักใคร่ เขา

รูปทรามตัวเราสิ้นคนสนใจ

อยากจะสวยอย่างคนอื่นทั่วไป

แล้วใครๆอาจไม่หยามเหยียด

.ยิ่ง คิดยิ่งให้ เกลียด ๆ

เกลียด ๆๆ

เกลียด ๆๆ

เกลียด ๆๆ

ฉันแสนเกลียดคนเยาะเย้ยตัวเรา

ยิ่ง คิดยิ่งให้ เกลียด ๆ

เกลียด ๆๆ

เกลียด ๆๆ

เกลียด ๆๆ

ฉันแสนเกลียดคนเยาะเย้ยตัวเรา

ความเหลื่อมล้ำ

ทำเราให้เศร้า หมอง

ไม่อยากแลมองรูปกายแม้เงา

แต่คนสวยมีคนรักใคร่ เขา

รูปทรามตัวเราสิ้นคนสนใจ

อยากจะสวยอย่างคนอื่นทั่วไป

แล้วใครๆอาจไม่หยามเหยียด

.ยิ่ง คิดยิ่งให้ เกลียด ๆ

เกลียด ๆๆ

เกลียด ๆๆ

เกลียด ๆๆ

ฉันแสนเกลียดคนเยาะเย้ยตัวเรา