มนต์ตา

Home / ฟังเพลงไทย / มนต์ตา

ฟังเพลง มนต์ตา Monomania

“มนต์ตา” เพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาหลังจากพวกเขาได้ชมภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับ เวทย์มนต์ ไสยศาสตร์ อะไรประมาณนี้ แต่แล้วก็เอาแนวคิดนี้มาผนวชกับเพลงที่จะเขียนเกี่ยวกับความรัก และแนวดนตรี ร็อกในแบบของ Mono Mania ที่เล่าถึงดวงตาของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นที่มาของมนต์ขลัง เพราะทุกครั้งที่มองตาทีไรเป็นต้องรู้สึกเหมือนถูกต้องมนต์ทุกครั้งไปโดยไม่ต้องใช้ไม้กายสิทธิ์หรือไม้กวาดอะไรก็สามารถสยบใจใครได้อย่างแยบยลทุกทีไป