Perhaps Love

Home / ฟังเพลงเอเชีย / Perhaps Love

ฟังเพลงออนไลน์ เพลง Perhaps Love

เนื้อเพลง Perhaps Love (ซารังอินกาโย) Ost.Princess Hours ศิลปิน Howl & J

ออนเจยอดอนกอนจิ กิออกนาจิ อันนา
ชากุ เน มอลิกา นอโร ออจิลอบดอน ชิจัก
ฮันดุบอนชิก ตอโอรือดอน เซงกัก
ชากุ นือลอกาซอ โจกึม ดังฮวังซือลออุน อิ มาอึม
บยอลิลิ อานิลซู อิดาโก ซาโซฮัน มาอึมมิราโก
เนกา เนเก ชากู มารึล ฮานึน เก ออเซกฮันกอล
ซารังอินกาโย กือเด นาวา กัทดามยอน ชิจาคินกาโย
มามิ ชากุ กือแดล ซารังฮันเดโย
โอน เซซังงิ ดึดโด-รก โซริชิเนโย
แว อิเจยา ดึลริจโย อู-
ซอโรรึล มันนากิ วีแฮ อิเจยา ซารัง ชาจาดาโก
จิกึม เน มาอึมมึล ซอลมยองฮารยอ เฮโด
เนกา เนกา ดเว-ออ มามึล นือกินึน บังบอบ ปุนินเด
อิมิ นัน นิ อาเน อินึน กอล เนอาเน นิกา อิดือชิ
อุริน ซอโรเอเก(ซอโรเอเก)
อิมิ กิลดึรยอ จินจิ โมลลา

ซารังอินกาโย กือเด นาวา กัทดามยอน ชิจาคินกาโย
มามิ ชากุ กือแดล ซารังฮันเดโย
โอน เซซังงิ ดึดโด-รก โซริชิเนโย
แว อิเจยา ดึลริจโย อู-
ซอโรรึล มันนากิ วีแฮ อิเจยา ซารัง ชาจาดาโก
เซงกักแฮโบมยอน(เซงกักแฮโบมยอน)
มันฮึน ซุนกันโซเค
ออลมานา มันฮึน ซอลเลอิม อิซอนึนจิ
โจกึม นือจึน กือ มันกึม นัน ดอ จอลแฮ จุลเกโย
ฮัมเก ฮัลเกโย ชุออคิ ดเวล กิออกมัน ซอลมุลฮัลเกโย
ดาชิน เน กยอเทซอ ตอนาจิ มาโย
จัลบึน ซุนกันโจชาโด บุลอันฮัน กอลรโย
เนเก มอมุลลอจวอโย อู-
กือแดล อิลอเก มันฮี(กือโท-รก มันฮี)
ซารังฮาโก อิซอโย(กือเดยอยามัน) อิมิ-

Credit by : tae-in