Charice– All By Myself ใน GLEE

Home / ข่าววงการเพลง / Charice– All By Myself ใน GLEE

Charice– All By Myself ใน GLEE

Charice กลับมาอีกครั้งใน Glee หลังจากที่เธอ ได้มาร่วมแสดงในตอน Audition คราวนี้ในSneak Peek of “A Night Of Neglect” เผยให้เห็นฉากที่ Sunshine หรือ Charice ร้องเพลง All By Myself ซึ่งดูชาว Glee ดูจะตื่นตะลึงกับน้ำเสียงของเธอ