Justin Timberlake เลิกกับ Jessica Biel

Home / ข่าววงการเพลง / Justin Timberlake เลิกกับ Jessica Biel

Justin Timberlake เลิกกับ Jessica Biel

ตอนนี้มีข่าวออกมาทั่วอินเตอร์เน็ตว่าหนุ่ม Justin Timberlake  และ นักแสดง Jessica Biel ได้เลิกลากันแล้วซึ่งตัวแทนจากทั้งคู่ได้บอกว่า ทั้งคู่ต่างคนต่างตัดสินใจที่จะแยกทางกันแต่ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่รักซึ่งกันและกันมาก

 

ที่มา : http://www.1stpopmusic.com