เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร เป๊ก-ผลิตโชค

หล่อแล้วยังใจบุญ! เป๊ก ผลิตโชค บริจาค 6 ล้านเข้า 20 กว่ามูลนิธิ!!

Home / ข่าววงการเพลง / หล่อแล้วยังใจบุญ! เป๊ก ผลิตโชค บริจาค 6 ล้านเข้า 20 กว่ามูลนิธิ!!

 

มีเรื่องราวให้ยิ้มตามอยู่เสมอ สำหรับซูเปอร์สตาร์นักร้องหนุ่มใจบุญอย่าง เป๊ก ผลิตโชค อายนบุตร ที่รวบรวมรายได้จากการจำหน่ายโฟโต้บุ๊ก ทั้ง 2 เล่ม ไปบริจาคให้มูลนิธิ, โครงการ และผู้ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ ตามความตั้งใจตั้งแต่ต้น โดยได้เชิญตัวแทนจากแต่ละมูลนิธิเข้ามารับมอบเช็คเงินบริจาค ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา และมีเพื่อนซี้ เบล สุพล พัวศิริรักษ์ มารับหน้าที่พิธีกร

 

(รายได้จากการจำหน่ายโฟโต้บุ๊ก Light (ไลท์) ที่รวบรวมภาพถ่ายในอิริยาบถต่างๆ ของ เป๊ก ในโตเกียว, โยโกฮาม่า และ โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น ถ่ายภาพโดยช่างภาพคู่ใจ “แฝด 21day” และอีกเล่มคือ Shadow (ชาโดว์) รวมภาพถ่ายสไตล์เป๊กแนวสตรีท เก็บภาพแบบต่อเนื่องตามถนน หนทางต่างๆ ในนิวยอร์ก พิมพ์สี่สีและควบคุมการผลิตโดยอมรินทร์พริ้นติ้ง โดยจำหน่ายในราคาเล่มละ 399 บาท ผ่านทางแกรมมี่บิ๊ก และ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โดยไม่คิดค่าดำเนินการ)

เป๊ก ผลิตโชค รวบรวมรายได้จากการจำหน่ายโฟโต้บุ๊ก ไปบริจาคให้มูลนิธิ, โครงการ และผู้ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ
เป๊ก ผลิตโชค
เป๊ก ผลิตโชค รวบรวมรายได้จากการจำหน่ายโฟโต้บุ๊ก ไปบริจาคให้มูลนิธิ, โครงการ และผู้ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ

 

โดยยอดเงินสุทธิจำนวน 6,156,000 บาท ได้ถูกแบ่งให้แก่มูลนิธิต่างๆ ดังนี้

1. องค์การยูนิเซฟ จำนวน 500,000 บาท (มอบไปแล้วเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
2. กองทุนโรคมะเร็งในเด็กโรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน 741,000 บาท (เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ยังขาดแคลนให้แก่ทั้งวอร์ดเด็ก)
3. โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จำนวน 500,000 บาท (เพื่อเด็กออทิสติก)
4. โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จำนวน 500,000 บาท (เพื่อเด็กบกพร่องทางการได้ยินและเด็กออทิสติก เป็นโรงเรียนที่เคยส่งนักเรียนเข้าร่วมร้องเพลง This is love บนเวทีคอนเสิร์ต First Date ของเป๊ก ผลิตโชค)
5. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 500,000 บาท
6. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จำนวน 500,000 บาท (เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง)
7. กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จำนวน 500,000 บาท
8. มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 500,000 บาท
9. มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 250,000 บาท
10. มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนโรคแพ้ภูมิตนเอง จำนวน 250,000 บาท
11. มูลนิธิบ้านบางแคฯ จำนวน 200,000 บาท (เพื่อคนชรา)
12. มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน 150,000 บาท
13. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จำนวน 100,000 บาท
14. มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ จำนวน 100,000 บาท
15. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์โพธิ์กลาง จ.นครราชสีมา จำนวน 100,000 บาท
16. สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) จำนวน 100,000 บาท
17. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กหญิง จ.สระบุรี จำนวน 100,000 บาท
18. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง จำนวน 100,000 บาท
19. บ้านโฮมฮัก มูลนิธิ สุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน จำนวน 100,000 บาท
20. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จำนวน 100,000 บาท
21. โครงการใครรักป่ายกมือขึ้น โดยเทใจดอทคอม จำนวน 55,000 บาท (มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต- อุบัติเหตุ-สุขภาพ ให้ผู้พิทักษ์ป่า)
22. น้องบรู๊ค เด็กในอุปการะของเป๊ก จำนวน 55,000 บาท
23. บ้านเด็กกำพร้าเด็กดี จ.เชียงใหม่ จำนวน 100,000 บาท (ไม่ได้มารับด้วยตนเอง)
24. ทุนการศึกษาสำหรับน้องฝาแฝดเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จ.นครศรีธรรมราช (ด.ญ.ปดิวรดา และ ด.ญ.ปดิวรัดา ควนกล้า จำนวน 55,000 บาท – ไม่ได้มารับด้วยตนเอง)

 

เป๊ก ผลิตโชค
เป๊ก ผลิตโชค – เบล สุพล
เป๊ก ผลิตโชค
เป๊ก ผลิตโชค – เบล สุพล
เป๊ก ผลิตโชค
เป๊ก ผลิตโชค รวบรวมรายได้จากการจำหน่ายโฟโต้บุ๊ก ไปบริจาคให้มูลนิธิ, โครงการ และผู้ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ