คูลดีกรี ฟังดีได้ดี 2 คูลฟาเรนไฮต์ คูลเจไปป์ ปริญญ์ หมื่นสุกแสง

คูลฟาเรนไฮต์ ใจดี มอบเงินสองแสน ซื้อเครื่องช่วยฟังให้นักเรียนหูหนวก

Home / ข่าววงการเพลง / คูลฟาเรนไฮต์ ใจดี มอบเงินสองแสน ซื้อเครื่องช่วยฟังให้นักเรียนหูหนวก

คลื่น คูลฟาเรนไฮต์ นำโดย คุณ ปริญญ์ หมื่นสุกแสง กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คูลเจไปป์ ปวร กิจเจริญการกุล เป็นตัวแทน นำเงินจากกิจกรรม “คูลดีกรี ฟังดีได้ดี 2” จำนวน 200,000 บาท มอบให้กับ มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสนับสนุน “โครงการจัดซื้อเครื่องช่วยฟังให้แก่นักเรียนหูหนวกที่ยากจน” โดยมี คุณ ศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการ และ ดร.มลิวัลย์ ธรรมแสง เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์