ครูมืด ประสาท ทองอร่าม ครูรัญ จรัญ พลูลาภ ครูเถิ่ง เกษม ทองอร่าม ประสาท ทองอร่าม พระผู้เสด็จสวรรคาลัย

๓ ศิลปินชั้นครู ถ่ายทอดพลังสู่บทเพลง “พระผู้เสด็จสวรรคาลัย”

Home / ข่าววงการเพลง / ๓ ศิลปินชั้นครู ถ่ายทอดพลังสู่บทเพลง “พระผู้เสด็จสวรรคาลัย”

 

หนึ่งประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ เมื่อเหล่าศิลปินผู้เชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรมไทยได้ร่วมผสานรวมใจเป็นหนึ่งเดียวถ่ายทอดตัวอักษรเป็นคำประพันธ์ ผ่านบทเพลง “พระผู้เสด็จสวรรคาลัย” เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของปวงชนชาวไทย

 

บทเพลง “พระผู้เสด็จสวรรคาลัย” มีจุดเริ่มมาจากศิลปินรุ่นครูแห่งวงการศิลปวัฒนธรรมไทย นำโดย ครูมืด ประสาท ทองอร่าม ผู้เชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรมไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, ครูเถิ่ง เกษม ทองอร่าม ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฎศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฎศิลป สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และ ครูรัญ จรัญ พลูลาภ นักวิชาการละครและดนตรี สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมใจกันประพันธ์คำร้องถ่ายทอดบทเพลงที่เป็นคำประพันธ์ประเภทกาพย์ยานี ๑๑ และรวบรวมคณะศิษย์มาเรียบเรียงคำร้องและทำนองเพลงดนตรี ผสมเสียงแซ็กโซโฟน เสียงขลุ่ย เข้ากับวงออร์เคสตรา อย่างสอดคล้องสวยงาม และรวมกลุ่มศิลปิน “ร่วมร้อยดวงใจ ไผทชาติ” มาบันทึกเสียงและภาพประกอบบทเพลง เพื่อเผยแพร่สู่คนไทยทั้งแผ่นดิน

 

ครูเถิ่ง เกษม , ครูมืด ประสาท และ ครูรัญ จรัญ
เบื้องหลังบันทึกความทรงจำผ่านบทเพลง “พระผู้เสด็จสวรรคาลัย”
เบื้องหลังบันทึกความทรงจำผ่านบทเพลง “พระผู้เสด็จสวรรคาลัย”

 

ร่วมซาบซึ้งไปกับบทเพลง พร้อมชมภาพบรรยากาศเบื้องหลังบันทึกความทรงจำ ของ “พระผู้เสด็จสวรรคาลัย” พร้อมๆ กันในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ทางช่องทางยูทูป และสถานีวิทยุเพื่อคนไทยทั้งประเทศ.