ปาน ธนพร ได้รับเกียรติถวาย เพลง แสงเพลิงสุดท้าย

Home / ข่าววงการเพลง / ปาน ธนพร ได้รับเกียรติถวาย เพลง แสงเพลิงสุดท้าย

สุดอาลัย ปาน ธนพร ศิลปินอาร์เอสเสียงคุณภาพ ได้รับเกียรติถวาย เพลง แสงเพลิงสุดท้าย (The Final Flame) น้อมถวายอภิสัมมานสักการะ เนื่องในวาระพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค -17 ธ.ค นี้ เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ซึ่ง ปาน ตั้งใจร้อง เพลง แสงเพลิงสุดท้าย อย่างสุดความสามารถ กลั่นกรองจากหัวใจอย่างแท้จริง โดยเพลงนี้แต่งคำร้องทำนองโดย ฐิตวํโสภิกขุ วัดปทุมวนาราม , เดชาณัฎฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์ หรือ โน้ต วงอะลามไนน์ และ รัชต์พงษ์ สมศรี เรียบเรียงโดย เจษฎา สุขทรามร

 

 

ปาน ธนพร

 

“รู้สึกเป็นเกียรติในชีวิตที่ได้ร้องถวายเพลงนี้ค่ะ และ ซึ้งในพระธรรมคำสอนของพระองค์ท่านมากๆ ท่านได้กล่าวไว้ว่า “สิ่งใดชำรุดสิ่งนั้นได้ชื่อว่าโลก สิ่งใดดำรงอยู่สิ่งนั้นได้ชื่อว่าธรรม” ถูกนำมาถ่ายทอดผ่านเพลง “แสงเพลิงสุดท้าย” (The Final Flame) หมายถึง พระผู้บรรลุถึงที่สุดแห่งจิต ถึงที่สุดแห่งปัญญา สิ้นสังขารกลางเพลิงไฟ แต่ธรรมของพระองค์จะดำรงอยู่คู่โลกดุจนามแห่งพระองค์ว่า “ญาณสังวร” ปานจึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกคน ร่วมกันถวายความอาลัย และความจงรักภักดี พร้อมน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระองค์ท่าน ในวันที่ 15 ธ.ค – 17 ธ.ค นี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลเพลงนี้ได้ที่ ไอจูนส์ สโตร์ รายได้นำสนับสนุนงานด้านจิตอาสากลุ่มบัวลอย ภายใต้การดูแลของโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม” ปาน ธนพร เผย

 

แสงเพลิงสุดท้าย (the Final Flame) OFFICIAL VIDEO
youtube channel : Bua loy