รูปภาพ Cream Pie วงร็อคน้องใหม่ เปิดตัวด้วยเพลง ใคร ที่ไหน เมื่อไร ยังไง

Home / ข่าววงการเพลง / Cream Pie วงร็อคน้องใหม่ เปิดตัวด้วยเพลง ใคร ที่ไหน เมื่อไร ยังไง / รูปภาพ
7 ภาพ