โฟร์-กั๊ก ศิลปินต้นแบบทำดีเพื่อพระพุทธศาสนา

Home / ข่าววงการเพลง / โฟร์-กั๊ก ศิลปินต้นแบบทำดีเพื่อพระพุทธศาสนา

โฟร์ – กั๊ก ศิลปินต้นแบบ

ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

 

 

 

 

 

เนื่องในโอกาสมหามงคล 3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เจริญพระชนมายุครบ 100 พรรษา สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช คัดเลือกให้ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) รวมถึงศิลปินในสังกัด “โฟร์ – ศกลรัตน์ วรอุไร” และ “กั๊ก – ศุภวัฒน์ ชูสุวรรณ” เป็นองค์กรและศิลปินต้นแบบ “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา” เพื่อเป็นแบบอย่างต่อสังคม เยาวชน และพุทธศาสนิกชนทุกคน ให้ยึดมั่น ถือมั่นในจริยธรรม และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนา

 

 

 

“โฟร์ในฐานะพุทธศาสนิกชน ภูมิใจกับรางวัลนี้ เราคนไทยจะถูกปลูกฝังเรื่องศาสนามาตั้งแต่เด็ก ซึ่งโฟร์กับครอบครัว เราชอบเข้าวัด ทำบุญกันอยู่แล้ว ก็ขอมอบรางวัลนี้ให้กับพุทธศาสนิกชนทุกคนที่ร่วมกันส่งเสริมพระพุทธศาสนา ที่สำคัญบริษัทอาร์เอสก็ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย เพราะนโยบายของบริษัทนั้นสนับสนุนให้ศิลปิน คิดดี ทำดี เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสังคม และเยาวชน ศาสนาสอนให้เราไม่ประมาท ตั้งอยู่บนทางสายกลาง ไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงหรือเงินทอง ก็อยากให้ทุกคนทำหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี เพื่อตัวเองและความสงบสุขของประเทศด้วยค่ะ” โฟร์กล่าว

 

 

 

 

“ศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกคน เป็นที่พึ่งในยามที่เรารู้สึกไม่สบายใจ ทุกข์ใจ เราชาวพุทธยิ่งควรต้องรักและส่งเสริมพระพุทธศาสนายิ่งๆ ขึ้นไป ผมผ่านการบวชเรียนมาแล้ว ช่วงนั้นชีวิตมีความสุขและสงบมาก มีธรรมะ มีหลักปฏิบัติในจิตใจ ทำให้เรารู้คิดมากขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ทำให้ผมมีสติในการใช้ชีวิต ก็อยากให้พุทธศาสนิกชนทุกคน โดยเฉพาะน้องๆ ร่วมกันทำหน้าที่ชาวพุทธรับใช้พระพุทธศาสนา เพราะการมีหลักธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้เราไม่ประมาท อยากให้ทุกคนมีส่วนในการทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาร่วมกัน ขอมอบรางวัลให้กับทุกคนที่คิดดี ทำดีครับ” กั๊ก เสริม

 

 

 

 

 

images by free.in.th

มิวสิคเอ็มไทย โดนใจ ทุก Social ติดตามความเคลื่อนไหว ได้ทาง facebook MThaimusic – Twitter @mthaimusic – Youtube musicmthaitube – Instagram : @musicmthai

ติดต่อทีมงานมิวสิคเอ็มไทย music@mthai.com