เป็นแฟนคลับ ‘ทีมสนามบิน’ อย่างฟินและมีมารยาท

Home / ข่าววงการเพลงสากล, สกู๊ปเพลงเอเชีย / เป็นแฟนคลับ ‘ทีมสนามบิน’ อย่างฟินและมีมารยาท

หลายต่อหลายครั้งที่เกิดกระแสวิจารณ์ในแง่ลบ หลังเกิดเหตุการณ์ที่แฟนคลับบางรายซึ่งไปรอต้อนรับศิลปินที่เดินทางมายังประเทศไทย ก่อความวุ่นวายที่สนามบินสุวรรณภูมิ จนส่งผลกระทบต่อการให้บริการ อีกทั้งเสี่ยงอันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

นอกจากความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในวงกว้างแล้ว แน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเหล่าแฟนคลับโดยรวม… แล้วแฟนคลับควรปฏิบัติตัวอย่างไร ที่จะสามารถสร้างความประทับใจให้แก่ศิลปินที่ตนเองชื่นชอบโดยไม่ก่อกวนบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

 

สำหรับพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร บริเวณชานชาลา รวมถึงถนนด้านหน้าอาคารผู้โดยสารทั้งหมด ถือเป็นพื้นที่ควบคุมของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งจำเป็นต้องรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและมาตรฐานสากล โดยมีอำนาจบังคับใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ทอท. ว่าด้วยการดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัย ณ ทสภ. พ.ศ.2553

การที่แฟนคลับรวมกลุ่มกันมาต้อนรับศิลปินที่ตนเองชื่นชอบที่สนามบิน หากเป็นไปอย่างมีระเบียบ อยู่ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ ไม่ก่อความวุ่นวายและสร้างความเดือดร้อนต่อผู้โดยสารรายอื่น นอกจากแฟนคลับแต่ละคนต่างจะได้รับความสุขกลับไปถ้วนหน้าแล้ว ยังสร้างความประทับใจต่อเหล่าศิลปิน อีกทั้งส่งผลให้ต้นสังกัดไว้วางใจที่จะให้ศิลปินเดินออกตามช่องทางปกติ มอบความใกล้ชิดให้แก่แฟนๆ ในการเดินทางครั้งต่อๆ ไป

แต่ในทางกลับกัน หากสถานการณ์วุ่นวายเกินการควบคุม ทางเจ้าหน้าที่ของสนามบินและของศิลปิน ก็จำเป็นต้องใช้มาตรฐานรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้น ทั้งการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ มากไปกว่านั้นคือการใช้ช่องทางพิเศษ หรือการเปลี่ยนแปลงไฟลท์บินเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

 

แฟนคลับรอต้อนรับศิลปินที่สนามบินสุวรรณภูมิอย่างเป็นระเบียบ
แฟนคลับรอต้อนรับศิลปินที่สนามบินสุวรรณภูมิอย่างเป็นระเบียบ
แฟนคลับรอต้อนรับศิลปินที่สนามบินสุวรรณภูมิอย่างเป็นระเบียบ
เป็น ‘ทีมสนามบิน’ อย่าง ‘ฟิน’ และ ‘มีมารยาท’ ได้เพียงง่ายๆ…

 

  • หากไม่ใช่ผู้โดยสาร อย่าลุกล้ำเข้าไปในโซนผู้โดยสาร หรือแม้จะเป็นผู้โดยสารที่สามารถอยู่บริเวณภายในได้ โปรดเคารพความเป็นส่วนตัวทั้งของศิลปินและผู้โดยสารท่านอื่น
  • บริเวณชั้น 2 ของสนามบินสุวรรณภูมิ จำกัดเฉพาะผู้โดยสารขาเข้าเท่านั้น ดังนั้น พื้นที่ที่สามารถรวมตัวเพื่อรอต้อนรับศิลปินโดยกระทบต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นน้อยที่สุด คือบริเวณริมถนนด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร และพื้นที่ชั้น 3 หรือสูงกว่านั้น ซึ่งสามารถมองเห็นด้านล่างได้ (ส่วนใหญ่ศิลปินเกาหลีมักเดินออกทางประตู 9 และ 10)
  • เคารพกฎระเบียบของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และหากมีการจัดแถวอย่างเป็นระเบียบของแฟนคลับคนอื่นอยู่แล้วต้องเคารพสิทธิ์ของผู้มาก่อน
  • รักษาความสะอาดของสถานที่
  • คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นเสมอ