ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลจากบริการ Music Hitz

Home / กิจกรรมชิงรางวัล / ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลจากบริการ Music Hitz

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลจากบริการ Music Hitz

บริการ Music Hitz 4 บริการเด็ด สำหรับคนรักเสียงเพลง ที่มีให้คุณเลือกฟัง และ อัพเดทได้ หลากค่ายหลายแนว อาทิ บริการ Music Lover  บริการ Zoneza เพลงซ่าส์ของคนวัยมันส์ บริการ เพลงฮิตวันวาน สำหรับผู้ที่ยังไม่ลืมเพลงฮิต ที่คิดถึงเพลงเก่า และ บริการ ลูกทุ่งท็อปฮิต ซึ่งทั้ง 4 บริการ ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการคืนกำไรสมาชิกที่รักทุกท่าน นี่เป็นของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ จากใจ ทีมงาน Music Hitz ครับ มีชื่อใคร และได้รับรางวัลอะไรกันบ้างไปติดตามกันได้เลย

 

 

รายชื่อผู้โชคดีได้รับอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ รูมเมท บริการเพลงฮิตวันวาน
ด.ญ.วีรวรรณ     สีตา
คุณวาสนา        ประดับ
คุณสมาน          ดิงมะนอ
คุณภัณฑิลา      หาญสุวรรณ
คุณปวีณา          มาดี
คุณชูชาติ          มาครองทุ่ง
คุณเพ็ญพิชชา   อ่อนจันทร์
คุณจักรพันธ์      โพธิสาวัง
คุณสุภางค์         เฟื่องฟู
ด.ญ.ณัฐธิดา      เดชวิจิตร

 

Black Vanilla

ผู้โชคดีได้รับอัลบั้มขนมจีน และอัลบั้มวงแบล็ควานิลลา
คุณปวันรัตน์     ต่อประดิษฐ์
คุณสุรศักดิ์       แสนทิพย์
คุณวัชราพร      โต๊ะเงิน
คุณคมสัน         สระจันเขียว
คุณนรากร         สัตถี
ด.ญ.ซุวัยบะห์    เจะต๊ะ

 

สมุดภาพ ต่าย อรทัย พร้อมลายเซ็น

รายชื่อผู้โชคดีได้หนังสือสมุดภาพต่าย-อรทัย พร้อมลายเซ็น
คุณเทวัญ         นิลฉวี
คุณสุนีย์          ชูทิพย์
คุณปรีชา          เงื่อนพิมาย
คุณประกอบ      ในดี
คุณจำปี           หินเดช
คุณจันทร์จิรา    รุ่งเรือง
คุณอมรเทพ     โพศิลา
คุณสุวรรณี      เปาะมะ
คุณสมฤดี       จันทร์ดี
คุณประภัสสร  วะยะหะ

 

เตชินท์

รายชื่อผู้โชคดีได้รับอัลบั้มเตชินท์ พร้อมลายเซ็น
คุณภัทราทิพย์    นิ่มสนิท
คุณเปรมฤทัย     แฝกสิน
คุณกาญจนพร    ทองผา
คุณนูรียะห์         ซินา
คุณสุดารัตน์      มะลิเลิศ
คุณหลง           แซ่ฉี
คุณณัฐพล        สาระโพค
คุณชุลี             สไบ
คุณคมสัน         ยศปัญญา
คุณบัวเรียน       อ่อนศิริ

 
หมายเหตุ : ทางทีมงานได้จัดส่งของรางวัลให้เรียบร้อยแล้ว