กาลครั้งสามหนีกรุง คริสตินา อากีล่า ณัฐ ศักดาทร ปาล์มมี่ ป๊อป ปองกูล สิงโต นำโชค หนีกรุงไปปรุงฝัน เจ เจตริน โมเดิร์นด็อก

ประกาศผลผู้ได้รับบัตรคอนเสิร์ต กาลครั้งสาม…หนีกรุง

Home / กิจกรรมชิงรางวัล / ประกาศผลผู้ได้รับบัตรคอนเสิร์ต กาลครั้งสาม…หนีกรุง

ซัมเมอร์นี้ หนีกรุงไปพร้อมกันกับ กาลครั้งสาม…หนีกรุง ครั้งนี้กลับมาในธีม Summer Escape ซึ่งจะทำให้ฤดูร้อนของคุณสดใสกว่าปีไหนๆ พบกับศิลปินที่ขนทัพมามอบความสนุกตลอดงาน ได้แก่ ตัวพ่อตัวแม่ขาแดนซ์ อย่าง เจ เจตริน และ คริสตินา อากีล่า, โมเดิร์นด็อก, ปาล์มมี่, ป๊อป ปองกูล, สิงโต นำโชค และ ณัฐ ศักดาทร เตรียมร่างกายให้พร้อม แล้วไปมันส์กันให้สุดเหวี่ยงในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ที่เลควิว รีสอร์ท แอนด์ กอล์ฟ คลับ หัวหิน – ชะอำ ตั้งแต่เวลา 17.30 – 24.00 น.

 

ประกาศผลผู้ได้รับบัตรคอนเสิร์ต กาลครั้งสาม…หนีกรุง จำนวน 60 รางวัล (รางวัลละ 5 ใบ) ได้แก่…

 

1. กนกวรรณ ไกรเทพ
2. กมล มนัสตรง
3. กมลวรรณ สุวรรณสิทธิ์
4. กรรณิการ์ วัฒนาเจริญสุข
5. กัมปนาท ลาภา
6. กานดา ปิ่นปฐม
7. กิตติพงษ์ จ่าราช
8. ขวัญสกุล ฉันทโรจน์ศิริ
9. เครือวัลย์ ราชเลา
10. จิดาภา สัตตบุตร

11. เซเรน่า จันทร์สมุทร
12. ณัชชา วิชัยโย
13. ณัฐชยา ประสงค์สุข
14. ณาตยานี ชาตะไน
15. ณิชากร ประเสริฐสรชัย
16. ดวงชนก ทัศนลิขิต
17. ดวงพร พูลทรัพย์สิริ
18. ทิติยา กาญจนาภาส
19. ทิพวรรณ สีเพ็ญ
20. ธนวรรณ บวรนิธิชูชัย

21. พีรฉัตร สุขศรีมล
22. เพ็ญพรรณ เอี่ยมสุภาพงษ์
23. เพียงใจ โอฬารศิริกุล
24. แพรพลอย วิปุลพงษ์
25. ภัทราภรณ์ จี่เอี่ยม
26. ภัทราวดี สวัสดิผล
27. ภาณุพงษ์ สุภา
28. ภาวิดา อัฐพร
29. มงคล แสงอรุณ
30. รัศมิ์อาภา เจียมจรัสรังษี

31. ธนากร เอื้อนสุภา
32. ธาริณี เลิศธนสาร
33. นนทพร มาสรวง
34. นภาพร แซ่ซิน
35. นภาภรณ์ สุขสุมิตร
36. นฤชา โพประยูร
37. นวกชมณ สุขาล
38. นักปราชญ์ สุกปักษ์
39. ปนัญญา บุรีวงษ์
40. นาวิน สมพิมูล

41. นิตยา ภูสักสาย
42. นิติรัตน์ ประสงค์
43. นิมนต์ นุชสวัสดิ์
44. นิมิตร ชาติน้ำเพชร
45. บุญยิ่ง สืบศรี
46. บุญเรือง ศรีวิชัย
47. บุษย์ดี สุขสายัณห์
48. ปกรณ์ เฮงเจริญ
49. ประกายแก้ว เสาแก้ว
50. ปราโมชย์ ชยางคานนท์

51. ปริยดา วันไทย
52. สุพิชฌาย์ จันทร์เรือง
53. เหมือนแพร จงสดับกลาง
54. อรุโณ อังกินันทน์
55. อภันตรี วัฒนธานี
56. อภิชญา สุขเกษม
57. อภิญญา นันตา
58. อภิรักษ์ ซิวจำปา
59. อัจฉรา บูรพาสิงห์
60. อัญชลี ศรีวรกุลวิวัฒน์

 

ทางทีมงาน music MThai ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะ… โดยผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับจากทีมงานทางอีเมลล์ที่ให้ไว้ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับบัตรคอนเสิร์ต

 

* การจำหน่ายบัตรอภินันทนาการถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย หากผู้ซื้อ-ขายถูกดำเนินคดีหรือยึดสิทธิ์ในการเข้างาน ทางทีมงาน MThai จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
* การตัดสินของทีมงาน MThai ถือเป็นที่สิ้นสุด