คูลเจขวัญ ในหลวงรัชกาลที่ 9

‘คูลเจขวัญ’ ยกย่องในหลวง ร.9 ผู้ทรงเป็นแบบอย่างของปวงชนชาวไทย

Home / Hotissue / ‘คูลเจขวัญ’ ยกย่องในหลวง ร.9 ผู้ทรงเป็นแบบอย่างของปวงชนชาวไทย

เป็นความประทับใจสุดจะบรรยายของ “คูลเจขวัญ วรงค์พร วิชัยดิษฐ์” จากคลื่น คูลฟาเรนไฮต์ ที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์ทรงเป็นบุคคลต้นแบบในทุกๆ ด้าน พร้อมด้วยพระปรีชาญาณ และพระเมตตาต่อประชาชนหาที่สุดมิได้


คูลเจขวัญ วรงค์พร กล่าวว่า “ครอบครัวเราจะได้ฟังเรื่องราวที่ประทับใจพระองค์ท่านมาตั้งแต่เด็กๆ ด้วยความที่คุณพ่อเป็นนักวิชาการ จึงมีโอกาสถวายงานพระองค์ท่านบ่อยครั้ง พ่อบอกเสมอว่าพระองค์ทรงงานโดยไม่เคยย่อท้อต่อความลำบาก ไม่ว่าสภาพอากาศจะร้อนหรือจะฝน ในมือพระองค์หากไม่มีแผนที่ก็จะมีสมุดจดงานอยู่เสมอ ในขณะที่นักวิชาการสลับกันถวายงาน แต่พระองค์เพียงผู้เดียวที่จะทรงงานตลอดเวลา เมื่อข้าราชบริพารเริ่มอ่อนล้า ท่านจะทรงมีวิธีที่เต็มไปด้วยพระราชอารมณ์ขัน เรื่องราวที่พ่อเล่าทำให้ซึมซับได้ถึงความขยัน อดทน และการเสียสละส่วนตนเพื่อความสุขของผู้อื่น จากที่เคยคิดว่าตัวเองศึกษาเรื่องราวของท่านมามาก กลับเพิ่งค้นพบว่าเป็นพียงเศษเสี้ยว เมื่อเทียบจากสื่อต่างๆในช่วงเวลาถวายความอาลัย พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตในทุกๆด้านได้ ไม่ว่าเราจะมองในด้านใด ในสถานการณ์ตอนนี้ทางออกที่จะบรรเทาความโศกเศร้าได้ คือ การทำความดีและทำตามคำสอนของพระองค์ ส่วนตัวแล้วประทับใจมากที่สุดกับพระราชดำรัสที่ท่านเคยตรัสว่า “แม่ ไม่เคยชมเรา ว่าเราฉลาดหรืองาม จะชมก็ต่อเมื่อประพฤติตนดี ทำอะไรที่น่าสรรเสริญ” หลังจากได้ยินประโยคนี้ ในฐานะความเป็นแม่ เราจึงสัญญากับตัวเองว่า จะเพาะเมล็ดพันธุ์ชั้นดีที่อยู่ในบ้านให้เติบโตไปในอนาคต ที่รู้ผิดชอบ และทุ่มเทเพื่อสังคม เพราะเชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ดีอยู่ที่ไหนก็จะเจริญงอกงามค่ะ”