เก่ง วงเฟลม เผยชีวิตหลังบวช 19 วัน ถวายในหลวง ร.9 จากนี้…ขอเรียนรู้วิถีพอเพียง

Home / Hotissue / เก่ง วงเฟลม เผยชีวิตหลังบวช 19 วัน ถวายในหลวง ร.9 จากนี้…ขอเรียนรู้วิถีพอเพียง

    เป็นศิลปินคนแรกๆ ที่ขอลาอุปสมบท หลังได้ทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับ เก่ง นักร้องนำ วงเฟลม หรือ เก่ง อภิมงคล เจ้าของเพลงฮิต โอเคป่ะ? (Yes or No) โดยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา เก่ง ได้ขอลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ล่าสุด เจ้าตัวเพิ่งสึกออกมา พร้อมเผยว่ารู้สึกเลื่อมใส และเข้าถึงในแก่นพุทธศาสนามากขึ้น รวมถึงขอเดินหน้าทำตามปณิธาน เรียนรู้วิถีชีวิตความพอเพียงตามแบบในหลวง โดย เก่ง ได้พูดถึงความรู้สึกหลังบวชครั้งนี้ว่า

 

    “ผมได้บวชพระเป็นเวลา 19 วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง สิ่งที่ผมทำนี้ไม่อาจเปรียบได้แม้เพียงเศษของเศษผงธุลีในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำให้ลูกๆ คนไทยมากกว่า 70 ปี แต่การบวชครั้งนี้ผมตั้งใจปฏิบัติเพื่อพระองค์ท่าน และทำให้ตัวผมเองได้เข้าใจถึงแก่นของพระพุทธศาสนา ผมมีสมาธิขึ้น ได้ความสงบมากขึ้น การที่เรามีสมาธิ มีความสงบที่จิตใจ จะทำให้เราสามารถอธิษฐานจิตถึงพระองค์ท่านได้ ผมอธิษฐานถึง ในหลวง ทุกวัน ขอให้พระองค์มีความสุขบนสวรรค์คาลัย หลังจากสึกออกมา ผมพยายามน้อมนำคำสอนของพ่อหลวงมาใช้ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ศึกษา และเรียนรู้เรื่องการอยู่แบบพอเพียง การใช้ชีวิตแบบเกษตรกร จริงๆ ทุกคนทุกอาชีพสามารถอยู่แบบพอเพียงได้ แต่สำหรับเกษตรกรจะเห็นชัดมาก ผมได้ลงไปศึกษาการทำเกษตรแบบพอเพียงว่าการปลูกเอง ทำเอง กินเอง ขายเอง มันเป็นยังไง ซึ่งการเรียนรู้ตรงนี้เราต้องลงไปสัมผัสเองจริงๆ และการเกษตรที่พ่อสอนถือว่าเป็นความสุขที่ผสมผสานไปด้วยรายได้ อาจจะเป็นกำไรไม่มากหนัก แต่ทำให้เราใช้ชีวิตที่ไม่สิ้นเปลือง อยู่ง่ายกินง่าย ไม่เดือดร้อนตัวเองและไม่ลำบากคนอื่น ซึ่งเป็นสิ่งผมกำลังเรียนรู้ เพื่อที่จะนำไปปฏิบัติต่อไปครับ”