ริท เดอะสตาร์ สานต่องานของพ่อหลวง ดูแลผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร

Home / Hotissue / ริท เดอะสตาร์ สานต่องานของพ่อหลวง ดูแลผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร

    นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้เป็นแบบอย่างจริงๆ สำหรับ ริท เดอะสตาร์ หรือ นศ.พ.เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช ที่ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งริท ได้เปิดเผยถึงความตั้งใจในการเลือกเรียนในคณะแพทยศาสตร์ ในครั้งนี้ ก็เพื่ออยากจะสานต่อโครงการ “แพทย์พระราชทาน” หรือ “หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (พอ.สว)” ดูแลผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นแนวคิดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้โปรดเกล้าฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 จึงเป็นแรงบันดาลใจให้นักร้องมากความสามารถอย่าง ริท เดอะสตาร์ ตัดสินใจตามรอยพ่อ และเลือกเส้นทางนี้เป็นต้นมา

 

 

 

 

ริท เดอะสตาร์
ริท เดอะสตาร์

 

ริท เดอะสตาร์
ริท เดอะสตาร์

 

ริท เดอะสตาร์
ริท เดอะสตาร์

 

ริท เดอะสตาร์
ริท เดอะสตาร์

 

ริท เดอะสตาร์
ริท เดอะสตาร์

 

ริท เดอะสตาร์
ริท เดอะสตาร์

 

ริท เดอะสตาร์
ริท เดอะสตาร์

 

ริท เดอะสตาร์
ริท เดอะสตาร์

 

ริท เดอะสตาร์
ริท เดอะสตาร์