KPN Award ครั้งที่ 23 ภาพงานแถลงข่าว

Home / อัลบั้มภาพ / KPN Award ครั้งที่ 23 ภาพงานแถลงข่าว

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว KPN Award ครั้งที่ 23 The Battle Series

 

 

KPN Award ครั้งที่ 23

 

 

เก็บตกภาพบรรยากาศจากงานแถลงข่าวเปิดตัวการรับสมัคร KPN AWARD 23rd THE BATTLE SERIES พรีเซ็นเต็ด บาย รถยนต์นิสสันพัลซาร์และธนาคารกรุงไทย อีกครั้งกับ ความยิ่งใหญ่ของรางวัลแห่งเกียรติยศ “ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เราไปติดตามภาพบรรยากาศวันนั้นอีกครั้ง