น้ำท่วม ไม่มิดใจ ติ๊ก ชีโร่ และเพื่อน

Home / คลิปน้ำท่วม / น้ำท่วม ไม่มิดใจ ติ๊ก ชีโร่ และเพื่อน

 

เพลง น้ำท่วม ไม่มิดใจ ติ๊ก ชีโร่ และเพื่อน
ติ๊ก ชีโร่ และเพื่อน ได้ทำเพลงนี้ออกมาในช่วงวิกฤตของประเทศไทย ที่น้ำกำลังหลากเข้าท่วมในหลายบริเวณ ในเดือนตุลาคม 2554 คนไทยก็เต็มไปด้วยน้ำใจ ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี