เพลงวันเด็ก

Home / ดูวีดีโอ / เพลงวันเด็ก

เพลงหน้าที่เด็ก (เด็กเอ๋ยเด็กดี)

บท เพลงวันเด็ก ที่คนไทยทุกคนยังจดจำกันได้ดีจะผ่านไป 10 ปี 20 ปี บทเพลงวันเด็ก (เด็กเอ๋ยเด็กดี) นี้ยังคงอยู่คู่กับเด็กไทยมาจนถึงปัจจุบัน กลับมาร้องมาฟังเพลงวันเด็ก ด้วยกันอีกสักครั้งว่าคุณยังจำเรื่องราววัยเด็กได้รึเปล่า

 

 

เพลงหน้าที่เด็ก หรือ เด็กเอ๋ยเด็กดี ประพันธ์คำร้อง โดยคุณ ชอุ่ม ปัญจพรรค์ นักเขียนนวนิยายชื่อดังคนหนึ่งของไทย ซึ่งท่านเป็นพี่สาวของ คุณอาจินต์ ปัญจพรรค์ ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ พ.ศ.2534 เนื้อหา เพลงวันเด็ก เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญของตนเอง ว่าต้องประพฤติปฎิบัติตัวอย่างไง และเพื่อปลูกฝังให้เด็ก หนูๆ ทั้งหลายมีส่วนร่วมในสังคม