ความรักของพ่อ รวมศิลปิน Smallroom

Home / ดูวีดีโอ / ความรักของพ่อ รวมศิลปิน Smallroom

 

ฟังเพลง ความรักของพ่อ รวมศิลปิน Smallroom

 

Lyrics : เชาวเลข สร่างทุกข์ กรรมการผู้จัดการ และนักแต่งเพลง / ประภพ ชมถาวร Superbaker / รัฐ พิฆาตไพรี Tattoo Colour
รังสรรค์ ปัญญาใจ Lemonsoup
Melody : รัฐ พิฆาตไพรี Tattoo Colour / รังสรรค์ ปัญญาใจ Lemonsoup
Mixed down & mastered : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
Recording : สกุลชาย จูฑะพล Penguin Villa
Sound Engineer : จักรพันธ์ บุณยะมัต Slur / เทอดศักดิ์ ศิริเจน / วงศ์วริศ อาริยวัฒน์
Producer : รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ
Vocal : กษิดิศ สำเนียง Gene Kasidit
Chorus : ญารินดา บุนนาค Yarinda / จิดาภา นิยมศรีสกุล Jida / รังสรรค์ ปัญญาใจ Lemonsoup / พีระสิฐ พลตาล Lomosonic
Piano : เจตมนต์ มละโยธา กรรมการผู้จัดการ / Penguin Villa
Guitar : รัฐ พิฆาตไพรี Tattoo Colour อภิชัย ตระกูลเผด็จไกร Greasy Cafe
Bass : ธนบดี ธีรพงศ์ภักดี Tattoo Colour
Drum : ปุรวิชญ์ ขาวลออ The Richman Toy
Trumpet : ประกาศชัย สิงหนาท Yarinda