หัวใจของพ่อ – อัสนี โชติกุล และ ปาล์มมี่ ปานเจริญ

Home / ดูคลิปมิวสิค mv / หัวใจของพ่อ – อัสนี โชติกุล และ ปาล์มมี่ ปานเจริญ

เพลง หัวใจของพ่อ เพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

 

เพลง หัวใจของพ่อ พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นี้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกับ บริษัท สหภาพดนตรี จำกัด ได้แต่งเพลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้น ชื่อเพลงว่า หัวใจของพ่อ สื่อความหมายถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงอุทิศพระองค์ทรงงานหนักเพื่อรักษาแผ่นดินไทยให้งดงาม เป็นที่พักพิงอันร่มเย็นของพวกเราทุกคน และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันตอบแทนพระองค์ ประหนึ่งเป็นคำมั่นสัญญาว่า จะร่วมกันรักษาแผ่นดินนี้และทำความดีอย่าง­มีความสุขเพื่อให้ประเทศไทยงดงาม สมดังพระราชปณิธานสืบไป ขับร้องโดย อัสนี โชติกุล และ ปาล์มมี่ ปานเจริญ

 

 

 

 

 

 

 

เนื้อเพลง หัวใจของพ่อ

 

เราลืมเลือนหรือยัง คืนและวันเมื่อครั้งเก่า ใครเล่าพลิกฟื้น ผืนแผ่นดินเรา ให้มีร่มเงาพึ่งพา
มีแดนดินงดงาม มีสายนํ้าและผืนป่า ทุกแดนลำเนา พ่อเฝ้ารักษา เหนื่อยมาเพื่อเราเท่าไร
เราสัญญาทุกวันจะดี ดังที่ห่วงใย

จะตอบแทนหัวใจของพ่อ อยากจะขอตามรอยนี้ไป จะดูแลด้วยรักและใส่ใจ ให้แผ่นดินไทยของเรางดงาม
ดังตะวันแสงทอง ที่เรืองรองและมั่นคง ให้ปณิธานของพ่อเรายืนยง ดำรงในใจนิรันดร์

เราสัญญาทุกวันจะดี ดังที่ห่วงใย

จะตอบแทนหัวใจของพ่อ อยากจะขอตามรอยนี้ไป จะดูแลด้วยรักและใส่ใจ ให้แผ่นดินไทยของเรางดงาม

จะตอบแทนหัวใจของพ่อ อยากจะขอตามรอยนี้ไป
จะดูแลด้วยรักและใส่ใจ ให้แผ่นดินไทยของเรางดงาม
จะตอบแทนหัวใจของพ่อ อยากจะขอตามรอยนี้ไป
จะดูแลด้วยรักและใส่ใจ ให้แผ่นดินไทยของเรางดงาม
ให้แผ่นดินไทยของเรางดงาม
—————————————————

เพลง : หัวใจของพ่อ
ขับร้องโดย : อัสนี โชติกุล และ ปาล์มมี่ ปานเจริญ
เนื้อร้อง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
ทำนอง : สหภาพดนตรี
เรียบเรียง : เพชร มาร์
ผู้กำกับมิวสิควิดิโอ : ครรชิต สพโชคชัย
Mixed and Mastered : ดนุภพ กมล