เพลง ครองแผ่นดินโดยธรรม

Home / ดูคลิปมิวสิค mv / เพลง ครองแผ่นดินโดยธรรม

ดูคลิปวีดีโอ MV เพลง มิวสิควีดีโอ เพลง เพลง ครองแผ่นดินโดยธรรม

ฟังเพลง ฟังเพลงออนไลน์ เพลง เพลง ครองแผ่นดินโดยธรรม

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ขอเชิญคนไทยทั้งประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการร่วมร้องบท เพลงแห่งควา­มจงรักภักดีอันมิรู้จบของคนไทยทั้งแผ่นดิน เพลง “ครองแผ่นดินโดยธรรม” โดยสามารถส่งคลิปภาพและเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” มายัง http://www.facebook.com/krongpandin ตั้งแต่วันที่ ๙ มิ.ย. – ๑ ธ.ค.๒๕๕๔ ซึ่งภาพและเสียงดังกล่าวจะนำมาบันทึกไว้ใน MV เวอร์ชั่นต่อไป

 

 

 

เพลง ครองแผ่นดินโดยธรรม