Mafia – Candy Mafia

Home / ดูคลิปมิวสิค mv / Mafia – Candy Mafia

ดูคลิปวีดีโอ MV เพลง มิวสิควีดีโอ เพลง Mafia – Candy Mafia

ฟังเพลง ฟังเพลงออนไลน์ เพลง Mafia – Candy Mafia

เนื้อเพลง Mafia
ศิลปิน  Candy Mafia

 

 

Hey You Know
What’s The Candy Mafia
Haha Check This Sounds
Common Lets Go

C-Mafia Hey Hey
Sounds So Clear
Break It Down

 

อยากเตือนเธอให้รับฟัง ถ้าเธอยังไม่รู้
ว่าแถวนี้น่ะฉันดู และคอยคุ้มอยู่นะ
อาจมีภัยมาถึงใจ ถ้าเธอนั้นไม่ฟัง
ถ้าลองดีก็ระวัง เดี๋ยวจะมาว่าไม่เตือน

ยอมมาเป็นคนอยู่ในความดูแล
ยอมให้มีคนคอยแคร์
ยอมเป็นเด็กให้ฉันเถอะ ซะเถอะ
ทุกข์จะกระจาย ความเดียวดายจะกระเจิง
คุ้มและก็กัน อยากให้มี อยากให้มีแต่ความร่างเริง
เชื่อฉันซะดีๆ

 

Don’t You Move Don’t You Move
ห้ามเธอขัดขืนใดใด
ยื่นมาสิ ยื่นมาสิ ก็ค่าคุ้มครองเธอไง
Don’t You Move Don’t You Move
ขอแค่ความรักในใจ
ถ้าไม่เชื่อ เดี๋ยวยิงให้ ยิงด้วยใจ
BangBang

จะมาเก็บให้ทุกวัน เตรียมรักนั้นเอาไว้
จ่ายดีดีก็แล้วไป ใจไม่ต้องบอบช่ำ
จะดูแลให้เนี้ยบเลย เงยหน้าจองตาฉัน
เธอคนเดียวที่ฉันนั้น เก็บค่าดูแลเป็นรัก

ยอมมาเป็นคนอยู่ในความดูแล
ยอมให้มีคนคอยแคร์
ยอมเป็นเด็กให้ฉันเถอะ ซะเถอะ
ทุกข์จะกระจาย ความเดียวดายจะกระเจิง
คุ้มและก็กัน อยากให้มี อยากให้มีแต่ความร่างเริง
เชื่อฉันซะดีๆ

 

Don’t You Move Don’t You Move
ห้ามเธอขัดขืนใดใด
ยื่นมาสิ ยื่นมาสิ ก็ค่าคุ้มครองเธอไง
Don’t You Move Don’t You Move
ขอแค่ความรักในใจ
ถ้าไม่เชื่อ เดี๋ยวยิงให้ ยิงด้วยใจ
BangBang

C-Mafia Hey Hey
Sounds So Clear
Break It Down

Hey Girls Say One Two Three Ah Ha

C-Tody A.N.D.Y. Mafia
อย่ามาขัดขืน อย่ามาฝืน No Way
เตรียมตัวไว้ให้พร้อม ฉันจะไม่ปล่อย
เพราะฉะนั้นเธอต้องยอมฉัน OKAY
ยิงเข้ากลางหัวใจ ทำเธอโซเซ
ถ้าตกลงปลงใจก้อย่าลังเล
I Just Wanna Be Your Girl
So What Do You Think About That

ยอมมาเป็นคนอยู่ในความดูแล
ยอมให้มีคนคอยแคร์
ยอมเป็นเด็กให้ฉันเถอะ ซะเถอะ
ทุกข์จะกระจาย ความเดียวดายจะกระเจิง
คุ้มและก็กัน อยากให้มี อยากให้มีแต่ความร่างเริง
เชื่อฉันซะดีๆ

 

Don’t You Move Don’t You Move
ห้ามเธอขัดขืนใดใด
ยื่นมาสิ ยื่นมาสิ ก็ค่าคุ้มครองเธอไง
Don’t You Move Don’t You Move
ขอแค่ความรักในใจ
ถ้าไม่เชื่อ เดี๋ยวยิงให้ ยิงด้วยใจ
BangBang