เพลงเกี่ยวกับแม่

หมวด : สกู๊ปมิวสิคเอ็มไทย

รวม เพลงวันแม่ ไปฟังเพลงเกี่ยวกับแม่กัน           12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ วันสำคัญ วันหนึ่งของคนไทย นอกจากเป็นวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถแล้ว วันแม่ ยังเป็นวันที่ให้ลูกๆทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ที่ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่ ดน ...