.

ฟังเพลง Gotta Be You ศิลปิน One Direction

 

Girl I see it in your eyes you’re disappointed
Cause I’m the foolish one that you anointed with your heart
I tore it apart
And girl what a mess I made upon your innocence
And no woman in the world deserves this
But here I am asking you for one more chance

Can we fall, one more time?
Stop the tape and rewind
Oh and if you walk away I know I’ll fade
Cause there is nobody else

It’s gotta be yoooooooooou
Only yoooooooooooooou
It’s gotta be yoooooooooooooou
Only yoooooooooooooou

Now girl I hear it in your voice and how it trembles
When you speak to me I don’t resemble, who I was
You’ve almost had enough
And your actions speak louder than words
And you’re about to break from all you’ve heard
Don’t be scared, I ain’t going no where

I’ll be here, by your side
No more fears, no more cryin’

But if you walk away
I know I’ll fade
Cause there is nobody else

It’s gotta be yooooooooooooou
Only yooooooooooooou
It’s gotta be yooooooooooooou
Oh only yooooooooooooou

Oh girl, can we try one more, one more time?
One more, one more, can we try?
One more, one more time
I’ll make it better
One more, one more, can we try?
One more, one more,
Can we try one more time i’ll make it all better?

Cos its gotta be yoooooooooooooou
Its gotta be yooooooooooou
Only yoooooooooooooooooooooou
Only yoooooooooooooooou

It’s gotta be yooooooooooou
Only yoooooooooooooooooou
It’s gotta be yooooooooooou
Only yoooooooou !

 

select เลือกแสดงความเห็น
select บนเว็บไซต์
select บน Facebook
แสดงความคิดเห็น
avatar
แนบรูปภาพ
icon_videoแนบวีดีโอ
icon_cartoonใส่การ์ตูน